Kurikulum Pengajian

i. Kurikulum pengajian bersepadu menggabungkan hafazan al-Quran 30 juz, subjek agama dan bahasa arab serta subjek akademik untuk kelayakan SPM. Ia bertujuan melahirkan pelajar bersifat konfrehensif dan syumul pada daya intelektual mereka.

ii. Sebagai tambah nilai, pelajar akan dibimbing dengan pengajian kitab “ala pondok” menggunakan kitab turath (kitab lama) serta perbahasan isu-isu agama contemporary (moden). Ia bertujuan melengkapkan pelajar dengan kemampuan academia.

iii. Dalam tempoh lima tahun pembelajaran (tingkatan satu hingga lima) pelajar dibimbing menyempurnakan penulisan 30 juz al-Quran melalui Metode Al-Quran Follow The Line. Ia bertujuan melengkapkan koleksi peribadi pelajar agar memiliki al-Quran 30 juz tulisan tangannya sendiri.

 

Sky Bet by bettingy.com

Kembara Rohani

Umrah Istimewa