“Engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan enam hal yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru dan dalam waktu yang lama.” ( Ali bin Abi Thalib )

Untuk meraih ilmu pengetahuan, ada amalan yang boleh kita lakukan. Milikilah perasaan ingin tahu kerana sifat ini bisa membawamu menjadi orang yang kaya akan wawasan dan ilmu pengetahuan. Kemudian, kita pelukan seorang guru pembimbing dalam menuntut ilmu. Siapa saja boleh menjadi guru pembimbing kerana kita boleh menambah ilmu dari siapa saja. Selanjutnya, menggapai ilmu itu tidak sekelip mata. Kita perlu waktu yang tidak sebentar untuk menguasai beberapa ilmu pengetahuan.

“Ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu warisan para nabi. Adapun harta adalah warisan Qorun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta kerana ilmu itu menjaga kamu, kalau harta kamulah yang menjaganya.” (Ali bin Abi Thalib )

 

Kata kata indah tentang ilmu pengetahuan ini memberitahukan kita bahwa ilmu sangat penting, bahkan lebih utama dibandingkan harta benda. Alasannya karena harta benda bisa habis, namun ilmu akan menjaga dirimu dan tak akan pernah habis meskipun diberikan kepada orang lain, justru ilmu pengetahuanmu akan semakin bertambah.

“Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang dikurniai ilmu pengetahuan hingga beberapa darjat.” ( Al-Mujadalah : 11 )

Ilmu pengetahuan memang sangat penting. Bahkan, Allah SWT meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Bagaimana? Apakah kamu masih ragu untuk selalu menuntut ilmu. Sejatinya, menuntut ilmu tidak hanya di bangku sekolah formal saja. Namun, menuntut ilmu bisa dilakukan di mana saja seperti dari orang-orang di sekitarmu berdasarkan pengalaman mereka. Selagi masih ada di dunia ini, kita masih berkesempatan untuk selalu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan baik mengenai ilmu agama maupun ilmu dunia.

Hubungi Kami

Maahad Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz
No 1-6, Lot 764, Lembah Melewar, 68100 Gombak, Kuala Lumpur

Untuk sebarang urusan, anda boleh menghubungi kami di talian berikut:

Pejabat : 03-6178 2836
H/phone: 016-283 3884

Email: admin@tahfizmadinatulhuffaz.com
FB: www.facebook.com/madinatulhuffaz