• Home
  • Pengajian
  • Kurikulum

KURIKULUM

i. Kurikulum MTIMH menggabungkan tiga pengajian utama iaitu hafazan serta penulisan Al-Quran, subjek agama dan juga subjek akademik. Penggabungan ini adalah kerana MTIMH komited untuk melahirkan pelajar yang bersifat syumul serta mempunyai wawasan yang luas bersesuaian dengan daya intelektual mereka.

ii. Sebagai tambah nilai, pelajar akan dibimbing dengan pengajian kitab “ala pondok” menggunakan kitab turath (kitab lama) serta perbahasan isu-isu agama kontemporari (moden). Ia bertujuan melengkapkan pelajar dengan kemampuan akademia.

Hubungi Kami

Maahad Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz
No 1-6, Lot 764, Lembah Melewar, 68100 Gombak, Kuala Lumpur

Untuk sebarang urusan, anda boleh menghubungi kami di talian berikut:

Pejabat : 03-6178 2836
H/phone: 016-283 3884

Email: admin@tahfizmadinatulhuffaz.com
FB: www.facebook.com/madinatulhuffaz