INFAQ GURU & KEBAJIKAN KAKITANGAN

Kebajikan guru adalah subjek utama yang harus dijaga dan diraikan dari masa ke semasa. Ini kerana mereka merupakan tenaga utama dalam mengajar dan mendidik pelajar. Sering kali berlaku terutama di sekolah swasta kekangan kewangan yang terbatas menyebabkan beberapa keistimewaan guru tidak dapat diberikan. Ia seperti kenaikan gaji tahunan, elaun dan bonus, kos rawatan, pinjaman Qardul Hasan dan lain-lain lagi. Maka kami mengalukan sumbangan ada untuk tujuan di atas.

RM
Personal Info

Donation Total: RM10.00