INFAQ QURBAN 2021

Kami mengalukan tuan-puan untuk melaksanakan ibadah qurban bersama komuniti MTIMH. Daging tersebut akan digunakan untuk sajian lauk pelajar tahfiz MTIMH dan juga akan diagihkan kepada asnaf fakir miskin yang memerlukannya.

RM 750.00
Personal Info

Donation Total: RM750.00