VISI

Melahirkan Generasi Huffaz Yang Muttaqin Dan Profesional.


MISI

Mendidik Generasi Menguasai Al-Quran, Ilmuwan Beriman, Bersyakhsiah Unggul Serta Pembangunan Kendiri Demi Memenuhi Aspirasi Ummah.